www.cpsh.net > 咧的读音有几个

咧的读音有几个

咧咧lié另见lie;liě咧咧liélié[casual] 见“大大咧咧”(dàda-liélié、“骂骂咧咧”màma-liélié)咧咧liélie[方][talk nonsense;babble]∶乱说;乱讲瞎咧咧什么?[baby's crying sound;blubber]∶小儿哭老是咧咧,让人笑话咧liě〈动〉口微张,嘴角向两边伸展 [grin].如:疼得直咧嘴;他咧着嘴笑另见lié;lie咧扯;咧嘴liěchě;liězuǐ[grin][方]∶嘴角向两边伸展他咧扯着嘴,做了一个鬼脸

【选第一个读音】 ● 咧 liě ◎ 嘴向旁边斜着张开:~嘴.~着嘴笑.● 咧 liē ◎ 〔大大~~〕形容随随便便,满不在乎的样子.● 咧 lié ◎ 〔~~〕方言,乱说乱讲,如“瞎~~”(后一个“咧”读轻声).● 咧 lie ◎ 助词,与“了”、“啦”、“喱”相似:好~!他来~!

咧拼音 lie 第三声 组词 咧嘴 咧着 咧熊 咧开

三声组词:龇牙咧嘴,轻声:好咧、骂咧咧.楼主,没有四声的读音呀!

lie(有四种读音,皆有不同的含义). 分别是liē、liě、lie、lié. 1、【拼音】:[liē] 【解释】:见「咧咧」. 【组词】:大大咧咧,骂骂咧咧. 【造句】:板娘自讨没趣,嘴巴还骂骂咧咧说不识好歹. 2、【拼音】:[liě] 【解释】 口微张,唇角向两边伸展. 【组词】:咧嘴笑,龇牙咧嘴. 【造句】:动物园里的猴子扭着身子,龇牙咧嘴做着怪样. 3、【拼音】:[lie] 【解释】: 1.鸟声;2.通「冽」.寒貌;3.助词.用法与「了」.咧了 4、【拼音】[lié] 【解释】 方言,乱说乱讲.

咧 liē 见下.『英文』 乱说:babble 咧 liě (动)嘴角向两边伸展:~着嘴笑|把嘴一~.『英文』 咧嘴:grin另见liē;lie 咧 lie 〈方〉助词;用法跟“了”、“啦”、“哩”相同:好~|来~|他愿意~.

咧多音字:liè,liē,lié,liě(一)liè(1)鸟声.(2)通“冽”.寒貌.(二)liē〖咧咧〗小儿哭.(三)lié〖咧咧〗方言.乱说.(四)liě嘴角向两边伸展.(五)lie语气词.相当于“了”、“啦”、“哩”等.

拼音: [liě] / [liē] / [lié] 1、[liě] 【释义】嘴向旁边斜着张开.【组词】 咧嘴[拼音]liě zuǐ[释义]嘴唇微张,嘴角向两边伸展.杨沫《青春之歌》第二部第二章:“他又咧嘴露出笑容,拉住想走开去的江华.”2、 [liē] 【释义】形容随随便便,满不在乎

有好几个读音咧咧注解--------------------------------------------------------------------------------咧liě (1) ㄌㄧㄝˇ(2) 嘴向旁边斜着张开:~嘴.~着嘴笑.(3) 郑码:JARK,U:54A7,GBK:DFD6

是的 有四种读音[liě][liē][lié][lie]

网站地图

All rights reserved Powered by www.cpsh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.cpsh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com