www.cpsh.net > 师道什么什么成语

师道什么什么成语

师道尊严【拼音】:shī dào zūn yán【释义】:本指老师受到尊敬,他所传授的道理、知识、技能才能得到尊重.后多指为师之道尊贵、庄严.【出处】: 《荀子致士》:“师术有四,而博习不与焉.尊严而惮,可以为师.”《礼记学记》:“凡学之道,严师为难.师严然后道尊,道尊然后民知敬学.” 【成语用法】: 作宾语、定语;用于书面语

师道尊严 shī dào zūn yán成语解释:本指老师受到尊敬,他所传授的道理、知识、技能才能得到尊重.后多指为师之道尊贵、庄严.成语出处:《礼记 - 学记》:“凡学之道,严师为难.师严然后道尊,道尊然后民知敬学.”成语造句:钱钟书《围城》:“师生恋爱是有伤师道尊严的,万万要不提.”成语使用:作宾语、定语;指尊师重教褒贬解析:属中性成语 近义词:师严道尊、尊师重教

“师道不存”不是成语,含“师道”的成语只有一个师道尊严.师道尊严shī dào zūn yán【解释】本指老师受到尊敬,他所传授的道理、知识、技能才能得到尊重.后多指为师之道尊贵、庄严.【出处】《礼记学记》:“凡学之道,严师为难.师严然后道尊,道尊然后民知敬学.”【结构】主谓式成语【近义词】尊师重教、师严道尊【例句】钱钟书《围城》:“师生恋爱是有伤师道尊严的,万万要不提.”

为人师表 先圣先师 学无常师 一字师 宗师案临 一字之师 好为人师 教无常师 开山祖师 抗颜为师 老师宿儒 良师诤友 名师出高徒 三人行,必有我师 师心自是 师心自用 师严道尊 尊师贵道 至圣先师 尊师重道焚香礼拜 负驽前驱 尊师重道 师道尊严 良师益友 能者为师 研桑心计

悔人不倦 废寝忘食 埋头苦干 兢兢业业 尽心尽力 一丝不苟 文思敏捷 聪明过人 青出于蓝 一鸣惊人 桃李争妍 后继有人 默默无闻 孜孜不倦 德才兼备 春风化雨 润物无声 循循善诱 潜移默化 和蔼可亲 无微不至 勤勤恳恳 良师益友 桃李芬芳 教导有方

你好!尊重师道…尊师重道道听途说说三道四四海为家家破人亡亡羊补牢牢不可破破涕为笑笑逐颜开…后来居上仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

良师益友 教无常师 良师益友 能者为师 青出于蓝 师道尊严 研桑心计 一字之师 尊师重道 春风化雨 呕心沥血 蜡炬成灰泪始干 循循善诱 诲人不倦 桃李满天下 桃李满门 先圣先师 良工心苦 门墙桃李 良师出高徒 鞠躬尽瘁 诲人不倦 良师益友 师道尊严 教导有方 默默无闻 孜孜不倦 德才兼备 辛勤劳碌 春风化雨 十年树木,百年树人 作育英才 教导有方 桃李不言

关于表示师生情的成语有哪些 一日为师,终生为父 良师益友 尊师重教 师恩难忘 舐犊之爱 恩重如山

良师益友 尊师重教 师恩难忘 舐读之爱 一日为师,终生为父 良师益友 尊师重教 恩重如山 无微不至 勤勤恳恳 良师益友 桃李芬芳 教导有方 辛勤劳碌 良师益友 能者为师 青出于蓝 师道尊严 研桑心计 一字之师 尊师重道 春风化雨 呕心沥血 蜡炬成灰泪始干 循循善诱 诲

【出处】: 《荀子致士》:“师术有四,而博习不与焉.尊严而惮,可以为师.”《礼记学记》:“凡学之道,严师为难.师严然后道尊,道尊然后民知敬学.”【举例造句】: 家居教授,师道尊严,弟子造其门,随材器教之,皆有成就. ★《元史刘因传》

网站地图

All rights reserved Powered by www.cpsh.net

copyright ©right 2010-2021。
www.cpsh.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com